← 2021

x–network

Conversation starter

Mis geen netwerkopportuniteit op het X–Festival!

X–Festival deelnemers kunnen Conversation Starter gebruiken om elkaar te ontmoeten en om in verbinding te komen op het evenement. Conversatie Starter stelt u in staat om te specificeren welke soort mensen u wilt ontmoeten en welke kennis u kunt delen met anderen. De Stad van de Toekomst zal door zijn sociale weefsel worden bepaald — samen met Conversation Starter willen we hierbij bijdragen en mensen op het X–Festival verbinden.

Na registratie voor X–Festival ontvangt u een uitnodiging om deel te nemen aan Conversation Starter.

Miss no networking opportunity at the X–Festival!

X–Festival attendees can use Conversation Starter to meet and connect with interesting people at the event. Conversation Starter lets you specify what kind of people you would like to meet and what knowledge you can share with others. The city of the future will be determined by its social fabric — together with Conversation Starter we would like to contribute to this and let people connect at the X–Festival.

After registration to X–Festival you will receive an invitation to join Conversation Starter.