← 2021

about

X–Festival is een jaarlijks cross–disciplinair, visionair, inspirerend en stimulerend ideeën–festival op het kruispunt van wetenschap, technologie en kunst met het oog op een creatieve en duurzame toekomst.

X–Festival wil verschillende werelden samenbrengen, innovatie stimuleren via cross–overs, nieuwe grenzen en horizonten exploreren en een Big–Bang zijn voor reflectie en actie. Essentieel voor het DNA van X–Festival zijn de ruimte voor kritische vraagstelling en debat en de ambitie om verder te reiken dan de vrijblijvendheid door het aanzetten en uitdagen tot creatieve actie.

X–Festival is an annual cross–disciplinary, visionary, inspirational and stimulating ideas festival at the crossroads of science, technology and art towards a creative and sustainable future. X–Festival aims to bring together different worlds, to stimulate innovation through cross–overs, to explore new frontiers and horizons and to be a Big–Bang of reflection and action.

Essential to the DNA of X–Festival are space for critical inquiry and debate and the ambition to stimulate and challenge towards creative action.

X–FESTIVAL 2017

Voor de editie 2017 ligt de focus op de thema's 'Solar City' en 'Smart (eco–)city of the future'. Hoe ziet de stad van de toekomst er uit? Welke (cross–over) ideeën van vandaag leiden tot de start–ups van morgen? Hoe kunnen we creatiever omgaan met de energie van de zon? Hoe kan kruisbestuiving van verschillende disciplines de stad groener en slimmer maken?

The 2017 edition of X–Festival will focus on the themes 'Solar City' and 'Smart (eco) city of the future'. How will the city of the future look like? Which (cross–over) ideas of today will lead to the start–ups of tomorrow? How creatively deal with the energy of the sun? How can cross–fertilization of disciplines make the city greener and smarter?

VOOR WIE? FOR WHOM?

X–Festival 2017 is er voor studenten, onderzoekers uit verschillende disciplines, beleidsmakers, architecten, kunstenaars, designers, ondernemers, pers en het brede publiek die ge├»nspireerd willen worden en de toekomst op een creatieve en out–of–the–box manier vorm willen geven.

X–Festival 2017 is available for students, researchers from various disciplines, policy makers, architects, artists, designers, entrepreneurs, press and the general public who want to be inspired and aim to shape the future in a creative and out–of–the–box manner.